افتتاح دفتر تسهیلگری و توسعه محله

video html5افتتاح دفتر تسهیلگری و توسعه محله

روز سه شنبه 19 آذر ماه 1399 شرکت شتاب، مجری دفتر تسهیلگری و توسعه محله در منطقه شهید بهشتی نیشابور شروع به فعالیت کرد.

دفتر تسهیل گری و نهاد توسعه محله با هدف جلب همکاری مردم و مشارکت محلی برای حل بخشی از مشکلات و معضلات اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی محلات ، در منطقه هدف بازآفرینی بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. در این افتتاحیه معاون فرماندار، شهردار، فرماندهی بسیج ، شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری حضور داشتند. امید است با یاری خداوند متعال و استفاده از ظرفیت های مختلف شرکت، گامهای موثر و ارزشمندی در این منطقه برداشته و در نهایت به عنوان یک مدل موفق در ستاد بازآفرینی کشور مطرح گردد.