تماس با ما

تلفن

تفلن: 05142637041

فکس: 05142628068

همراه: 09151532392

دفتر مرکزی

آدرس : نیشابور - انتهای بلوار پژوهش - ساختمان نوآوری - اتاق 202

تلفن تماس: 42637091 -051

دفتر جهاد دانشگاهی شهرستان نیشابور

آدرس : نیشابور پانـزده خـــرداد 8 - نبش پایگاه انتقال خون

تلفن تماس: 43333180 -051

مرکز آموزش علمی - کاربردی نیشابور

آدرس: بلوار ولی عصر13 ، مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور 1، دفتر کارآفرینی

تلفن تماس: 05142628068

دفتر شهرستان فیروزه

آدرس : شهرستان فیروزه - فرمانداری شهرستان اتاق 101

تلفن تماس :43523939-051