هیئت مدیره شرکت

team

کمال میری

سمت: مدیرعامل
team

غلامرضا محسنی

سمت: رئیس هیئت مدیره
team

مهدی طیبی

سمت: عضو هیئت مدیره
team

احسان عبداله آبادی

سمت: عضو هیئت مدیره
team

علی عشقی

سمت: عضو هیئت مدیره