پروژه های حوزه مشاوره

image

پروژه های حوزه مشاوره

مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شتاب در سالهای 98 و 99 در حوزه های کارآفرینی، خانواده، مشاغل خانگی، استارتاپ ها و سایر حوزه های تخصصی به مراجعین خود ارائه داده است.

  1-   مشاوره بیش از 3200 نفر/ساعت فرزندان معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران استان خراسان رضوی در زمستان 98
 

2- مشاوره بیش از 5400 نفر/ساعت فرزندان معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران استان خراسان رضوی در پاییز و زمستان 99

 

3- مشاوره بیش از 700 نفر از مددجویان کمیته امداد امام (ره) استان خراسان رضوی

 

4- مشاوره بیش از 300 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان نیشابور