پروژه های حوزه اجرایی

image

پروژه های حوزه اجرایی

   

1-

اجرای پروژه شهروند کارآفرین و سرای محلات شهر نیشابور 

2-

سرمایه گذاری و آموزش در شبکه کارآفرینی مشاغل خانگی (بافت گیوه، قالی و ...) در منطقه

3-

شرکت پیمانکار جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه آموزش، کارآفرینی و مشاغل خانگی استان خراسان رضوی

4-

شرکت پیمانکار در مرکز تسهیلگری شهرداری نیشابور

5-

مسئول نهاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور

6-

تحلیل و طراحی سامانه های اداری 

7-

بهینه سازی و کیفیت بخشی به فعالیت های حوزه پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی