سمینار ها و همایش ها

image

سمینار ها و همایش ها

   1- برگزاری همایش ملی اهمیت صنعت بسته بندی با رویکرد اشتغالزایی پایدارWPO 

 

 

2- برگزاری همایش استانی نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی و تولید ملی (با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نیشابور)

 

 

3- برگزاری سمینارهای امنیت اطلاعات در شهرستان های نیشابور و کاشمر