ورودبه وبینار

قانون کار مواد مرتبط با کودک

image

مهندس علی عشقی

زمان: پنجشنبه 11 شهریور، ساعت 10 صبح

وبینار رایگان قانون کار مواد مرتبط با کار کودک 

جناب آقای مهندس علی عشقی

 همیاران شتاب در برگزاری این کارگاه:

اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 

دفتر تسهیلگری و سرای محله شهید بهشتی نیشابور

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

 

ورود از طریق لینک زیر: